جلسه انجمن کتابخانه های عمومی وکمیته دائمی نهضت مطالعه مفید شهرستان بویراحمد به ریاست معاون سیاسی اجتماعی فرماندار وبا حضور اعضای آن در محل فرمانداری بویراحمد تشکیل شد.
معاون سیاسی فرماندار بویراحمد در این جلسه با اشاره به راه های رسیدن به توسه فرهنگی در جامعه اظهار کرد: یکی از اصلی ترین راه ها برای رسیدن به توسعه فرهنگی کتاب وکتابخوانی است.
عبدالحمیدپناهی برنامه ریزی وکمک برای بالا بردن سرانه مطالعه وکتابخوانی را وظیفه مسئولان وبخصوص متولیان امر دانست وگفت: فرهنگ کتاب خوانی می تواند جلوی خیلی از آسیبهای اجتماعی را بگیرد یا با آنها مقابله کند.
وی با اشاره به اینکه فضای مجازی و استفاده از شبکه های اجتماعی رقیبی جدی برای کتاب وکتاب خوانی است، گفت: میزان تاثیر گذاری مطالعه دقیق کتاب در مقایسه با مرور سطحی مطالب وداده ها در فضای مجازی برکسی پوشیده نیست.
معاون اجتماعی فرماندار بویراحمد گفت: هرچند امروزه تلاش شده است برای مقابله با کاهش نرخ مطالعه، کتاب وکتابخانه های دیجیتالی بسیاری در فضای مجازی راه اندازی شود ولی تنوع مطالب جذاب در فضای مجازی یکی از موانع پیش روی استفاده از این کتابخانه ها به شمار میرود.
پناهی یادآورشد: بر اساس اعلام مرکز پژوهش های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نرخ سرانه مطالعه در کشور ما پایین است و گفت: این آمار نگران کننده است.
معاون فرماندار بویراحمد همچنین نرخ سرانه مطالعه در شهرستان بویراحمد را ناچیز ارزیابی کرد وگفت: باید در این زمینه بحث وگفتگوهای بیشتری شکل بگیرد وهرکس به نوبه ی خود کمک کند از این وضعیت خارج شویم.
پناهی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در خصوص اعتبارات سال گذشته ۹۷ میلیون تومان به کتابخانه مادوان شهرستان بویراحمد اختصاص داده شد که از این میزان اعتبار درصدی از آن جذب نشد.
وی با بیان اینکه اعتبار اختصاص داده شده به کتابخانه مادوان توسط دستگاه مسئول جذب نشده است، تصریح کرد: ۵۰ میلیون تومان از اعتبار اختصاصی کتابخانه مادوان از محل دودرصد نفت شهرستان بود که صددرصد آن باید جذب می شد ولی متاسفانه در این خصوص قصور صورت گرفته است، این درحالی است که برخی از ادارات و دستگاه های دولتی به کمتر از این مبلغ برای پیشبرد اموراتشان نیاز مند هستند.