جلسه ای پیرامون فریضه ی زکات صبح امروز با حضور اعضای شورای زکات شهرستان در محل دفتر فرماندار بویراحمد برگزار شد.
سید محمد کاظم نظری در این جلسه با اشاره به اهمیت زکات گقت: در قرآن، در اکثر موارد، پرداخت زکات در کنار برپایی نماز آمده‌است،، که بیانگر اهمیت این حکم است بنابراین زکات مورد تاکید دین مبین اسلام است وهمانطور که یک فرد مسلمان برای نمازش اهمیت قائل است باید برای زکات هم همینطور باشد.
فرماندار بویراحمد تصریح کرد: پرداخت زکات نیازمند فرهنگ سازی است و از آنجائیکه برای برپایی نماز در جامعه اسلامی تلاشش میکنیم باید برای زکات وتوزیع بین اقشار کم درآمد نیز تلاش کنیم.
رئیس شورای اداری شهرستان اظهار کرد: با وجود موارد مصرف زکات، از منبع وجوهات دریافتی زکات مردم می توان با افزایش اعتبارر دولتی در جهت خدمت رسانی به مناطق محروم وکمتر توسعه یافته، پروژه های عمرانی تعریف کرد.
وی گفت: در صورتی که معذوراتی وجود نداشته باشد با کمک اعتبارات عمرانی وسرجمع زکات جمع آوری شده در سطح شهرستان بهه منظور رفاه حال عمومی مناطق محروم وروستاهایی که به مرکز شهرستان دسترسی کمتری دارند، فعالیتهای عمرانی وعام المنفعه ای انجام می شود.
فرماندار شهرستان بویراحمد نقش رسانه ها در تشویق وترغیب مردم به پرداخت زکات را مهم ارزیابی کرد وافزود: با تبلیغ مستمر وو آگاهی بخشی بین آحاد جامعه در امر زکات می توان شاهد آثار و برکات پرداخت این مهم در جامعه بود. نظری ابراز امیدواری کرد: با عمومی شدن فریضه زکات هیچ فقیرتهی دستی در جامعه نداشته باشیم.