تلگرام
تبلیغات
تلگرام
تبلیغات
کد خبر: 47565
تعداد نظرات: ۱ دیدگاه
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۹۶ - ۰۴:۱۲

به ﮔﺰﺍﺭﺵ فصلی نو به نقل از  روابط عمومی ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ سوق، ﻣﻬﻨﺪﺱ غندی ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ سوق، سید […]

جوان اصلاح طلب هم استانی  مشاور امور جوانان شهردار سوق شد

به ﮔﺰﺍﺭﺵ فصلی نو به نقل از  روابط عمومی ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ سوق، ﻣﻬﻨﺪﺱ غندی ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ سوق، سید هاشم تقی زاده ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﮐﺮﺩ .

تقی زاده ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۷۰ ﻭ دانشجوی رشته مهندسی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ مترو ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﻭﯼ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‏« شایسته است نهایت تلاش خود را در خصوص ارائه اطلاعات لازم در امور مربوطه به جوانان و تعامل با مسئولین شهرداری در راستای ارتقا کیفی و کمی خدمات رسانی معمول فرمائید‏» .

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ سوق ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﮕﺮﺍﯾﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ، ﮔﻔﺖ : ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ در گذشته مورد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ و تعامل سازنده ای را بین جوانان شهر سوق و مسئولین آن برقرار کند…

تلگرام
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
  1. ورزشی گفت:

    شهردار سوق یا شهردار بوق.مشاور سیچنشه.اگه ایخو تا نستهن مقدمه بنیم مشاورش

پربازدید ها
اخبار ایران و جهان
عکس