تلگرام
تبلیغات
تلگرام
تبلیغات
کد خبر: 32378
تعداد نظرات: ۱ دیدگاه
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۹۶ - ۱۰:۴۴

فصلی نو– عباس كمالي(جامعه شناس) احتمالا همه خوانندگان اين مطلب به گونه اي يكسان يا متفاوت با اين مساله اجتماعي برخورد داشتند كه براي انجام اموري كوچك يا ضروري به يك نهاد يا اداره يا سازمان مراجعه كرده باشند آما مدير يا مسول آن نهاد بجاي كمك و مساعدت و خلاقيت در جهت حل مشكل […]

بحراني اجتماعي بنام “مديران انعطاف ناپذیر ” در استان کهگیلویه و بویراحمد

فصلی نو– عباس كمالي(جامعه شناس)

احتمالا همه خوانندگان اين مطلب به گونه اي يكسان يا متفاوت با اين مساله اجتماعي برخورد داشتند كه براي انجام اموري كوچك يا ضروري به يك نهاد يا اداره يا سازمان مراجعه كرده باشند آما مدير يا مسول آن نهاد بجاي كمك و مساعدت و خلاقيت در جهت حل مشكل مردم اما صدها بخشنامه و تبصره و…… ايجاد مي كند تا قانونمداري متظاهرانه خود را ثابت كند.

در رابطه با چنين مديراني در ابتدا ذكر چند نكته اساسي لازم است كه بيان شود: اول اينكه انعطاف ناپذيري و بخشنامه محوري دو ويژگي بارز مديران ضعيف است. يك مدير ناكارامد و فاقد خلاقيت ، تمام سعي و تلاش خود را بكار مي گيرد تا نبايد يك كلمه اي از بخشنامه مافوق سرپيچي كند و بسيار نگران و مواظب موقعيت خود است و نگراني اش به حد تشويش و افراط مي رسد.

اينگونه مديران هيچگونه خلاقيت فكري و سازماني از خود ندارند و نه تنها به رضايت اجتماعي اهميتي نمي دهند بلكه وجودشان براي مردم بسيار هزينه بر (مادي و غيرمادي) است.

روانشناسان آمريكايي در تازه ترين پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه رابطه معناداري بين عملكرد مغز و مديران انعطاف پذير و نيز مديراني كه كمتر انعطاف پذيرند وجود دارد. بدين معني كه مديران انعطاف ناپذير به دليل عصبي شان افرادي ناسازگار و ناكارآمد و بازدهي پاييني دارند.

در مقابل مديران انعطاف پذير مديراني خلاق ، داراي قدرت تصميم گيري ، نظم بخشي و مديريت فردي هستند. يك نكته اساسي كه در مورد مديران انعطاف ناپذير وجود دارد اين است كه چنين مديراني غالبا ، وسيله را به جاي هدف ، اشتباه مي گيرند.

آنها بايد بدانند كه تمام قوانين و بخشنامه و ……وسيله هستند نه هدف. وسيله اي براي رضايت اجتماعي و انجام بهتر و سريعتر امور. اما مديران ناكارآمد و انعطاف ناپذير انگار كه تنها رسالت خود را اجراي دقيق بخشنامه ها و پايبندي به بروكراسي مي دانند و انگار كه منسوب شدند تا مجري بخشنامه باشند نه عامل رضايت اجتماعي. واقعيت اين است كه وجود چنين افرادي عرصه را بر مردم تنگ كردند و از بروكراسي اداره قفسي آهنين ساختند كه روح و روان مردم را آزار دهد……..

و اما اگر بخواهيم تاثير منفي چنين مديراني را از ديدگاه جامعه شناسي جرم و انحرافات بررسي كنيم بايد اغان كرد كه وجود چنين مديراني در سيستم اداري ، خود بزرگترين عامل انحراف و جرم زايي است. زيرا آنها با انعطاف ناپذيري و عدم خلاقيت فردي در مديريت افراد جامعه را به سمت قانون گريزي سوق مي دهند.

اين يك واقعيت است كه به همان اندازه كه نبود قانون بحران زاست قوانين بد و پيچيده و همينطور مديريت انعطاف ناپذير نيز عامل و باعث جرم و انحراف مي گردد. رفتار دوگانه چنين مديراني ، نبض اجتماعي جامعه را مختل كرده است.( اميد است كه انتشار اين مطلب تلنگري باشد براي انتساب مديراني كارامد و خلاق در استان. زيرا اين واقعيت وجود دارد كه استان و مردم ما از انتساب چنين مديراني رنج مي برد.)

عباس كمالي(جامعه شناس)

تلگرام
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
  1. جهانگیر گفت:

    دروود بر اقای کمالی
    البته برای بستگان خود قانون را خم می کنند و برای دیگران محکم مقاومت نشان می دهند

پربازدید ها
عکس